1. Important Notice: ALWAYS login to your account using Board4all.biz - we do not own or run any other websites so please make sure you are connected to our official domain, and that you see the secure connection padlock before entering your login details.

Board4All Rules - Vietnamese

Discussion in 'Board4All Rules' started by Challenger, Nov 7, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Challenger

  Challenger is a Trusted Warez PosterChallenger Three Eyed Raven Staff Member Administrator DEV Guild Reverser

  Joined:
  Jan 12, 2005
  Messages:
  78,783
  Likes Received:
  56,670
  THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  Không có liên kết nào do các thành viên của chúng tôi cung cấp được lưu trữ cục bộ trên máy chủ này, chúng được lưu trữ trong các máy chủ bên ngoài. Ban quản trị của trang này không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho những bài đăng của các thành viên bao gồm cả các hoạt động khác của các thành viên khi sử dụng diễn đàn này. Các quy tắc đã được đặt tra và phải được tôn trọng, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của chúng tôi để loại bỏ các nội dung không mong muốn càng nhanh càng tốt.

  Các khiếu nại liên quan tới liên kết tập tin, người khiếu nại nên liên hệ với các nhóm xử lý lạm dụng của nhà cung cấp bên ngoài cho các vấn đề như vậy, chứ không phải đội xử lý của Board4All.

  CÁC QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc nhất định cần phải được tôn trọng trong khi sử dụng diễn đàn. Nếu bất kỳ quy tắc nào dưới đây bị vi phạm, nhân viên của chúng tối sẽ phát ra một cảnh báo vào tài khoản của bạn. Về thông tin: mỗi qui tắc sẽ có một lớp số điểm cảnh báo và sẽ tăng lên phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các quy tắc; thành viên có thể chỉ có tối đa 10 điểm cảnh báo trước khi diễn đàn sẽ tự động cấm tài khoản trong 3 tháng.

  Ngoài các quy tắc này, chúng tôi cũng có các quy tắc cho các mục khác nhau của diễn đàn. Bạn sẽ thấy các quy tắc này như là các ghi chú như ở trên cùng của mỗi mục.

  Những quy tắc này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào, và theo ý kiến của các quản trị viên của diễn đàn này. Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ quy tắc thì hãy liên hệ với một thành viên của nhân viên cho biết thêm thông tin.

  #1.. Các nội dung sau đây bị cấm, và các nội dung đó sẽ bị xóa và người dùng bị cấm mà không có cảnh báo nào
  • Các bài viết khiêu dâm/ ảnh khỏa thân dưới 18 tuổi
  • Các bài viết liên quan đến ma túy bất hợp pháp và buôn lậu ma túy
  • Các bài viết liên quan tới vũ khí
  • Các bài viết liên quan tới lửa đảo/gian lận
  • Các bài viết có liên quan tới Carding (buôn bán thẻ tin dụng, tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân; các dịch vụ gian lận…)
  • Thư rác
  • Các bài viết liên quan tới diễn đàn Hacking
  • Các bài viết lừa đảo
  • Các bài viết về mã DDOS
  • Các bài viết liên quan tới tấn công Brute Force
  • Các bài viết liên quan đến mã Packet Flood
  • Các bài viết liên quan tới SIP Scanners
  • Các bài viết liên quan tới tấn công IP Spoofing
  • Các bài viết liên quan tới điều khiển Botnet
  • Các bài viết liên quan tới phát tán Virus / Trojan / Malware
  • Các nội dung có liên quan tới các trang mạng khủng bố/chủ nghĩa khủng bố
  • Các bài viết liên quan tới việc đối xử không đạo đức đối với động vật (lạm dụng động vật,vv..)
  • Các bài viết liên quan tới vấn đề chính trị, tôn giáo và các chủ đề tương tự khác
  • Đăng các chi tiết về thẻ tín dụng, tài khoản PayPal hoặc thông tin tài khoản ngân hàng
  #2.. Cấm “Các liên kết lừa đảo” hoặc các liên kết chuyển hướng trang web, ví dụ: link-protector.com or tinyurl.com.

  #3.. Cấm các liên kết dị dạng, ví dụ: h**p – chỉ đăng các liên kết trực tiếp.

  #4.. Khi đăng bài kèm liên kết có tính phí, bạn cũng PHẢI:
  • Nói rõ rằng các liên kết này là các liên kết tính phí
  • Đồng thời cung cấp các liên kết miễn phí cho những ai không có tài khoản tính phí
  #5.. Tất cả các liên kết bên ngoài (ngoại trừ các liên kết thông tin, chẳng hạn như trang chủ) phải được bảo vệ bằng thẻ HIDE-THANKS hoặc HIDE-THANKSCOUNT, và thẻ HIDE-THANKSCOUNT được sử dụng với ít nhất 50 Likes. Chú ý: bỏ trống hộp Likes Count sẽ mặc định là 50 Likes.

  Các chi tiết về hai thẻ này như sau:
  • HIDE-THANKS yêu cầu thành viên “Like” bài viết của bạn, nhưng thành viên dó không yêu cầu số Likes quy định để nhìn thấy liên kết.
  • HIDE-THANKSCOUNT yêu cầu thành viên “Like” bài của bạn, và thành viên đó phải có số Likes quy định để nhìn thấy liên kết.

  HIDE-THANKSCOUNT nên được sử dụng trong các mục DevelopmentReverser Official Release, và HIDE-THANKS thì được sử dụng trong tất cả các mục khác.

  #6.. Các liên kết Torrent có thể được đăng ở trong mục dành riêng cho liên kết Torrent hoặc bên trong các mục chính đang tồn tại. Tuy nhiên, các giới hạn chính áp dụng khi đăng bài bên ngoài của các mục torrent chuyên dụng:
  1. Bạn phải cung cấp các liên kết máy chủ không tính phí - để tránh phiền toái, bài đăng của bạn PHẢI bao gồm cả các liên kết máy chủ không tính phí và các liên kết Torrent khi các bài được đăng không nằm trong phần dành riêng của diễn đàn.
  2. Các liên kết Torrent phải được nhúng bên trong các thẻ HTNX (HIDE-THANKS), và phải là các liên kết vĩnh viễn, hoặc là tệp torrent được lưu ở máy chủ bên ngoài.
  3. Nếu bao gồm liên kết Torrent bên ngoài mục chuyên dành cho nó, nó PHẢI được tách riêng trong bài đăng của bạn, được đánh dấu rõ ràng như torrent và ở bên trong thẻ HTNX (HIDE-THANKS) sao cho các thành viên biết liên kết torrent là khả dụng.
  #7.. Không đăng bài, các mật khẩu hoặc các quảng cáo chữ ký (ví dụ: các diễn đàn warez, các khuyễn mại, quảng cáo và kiếm tiền dựa trên internet) của bất kỳ loại nào được cho phép mà không có sự cho phép được ghi rõ.

  #8.. Tuyệt đối cấm việc sử dụng các liên kết bên ngoài trong chữ ký. Để tránh nghi ngờ, các liên kết Board4all.biz nội bộ có thể chấp nhận được, nhưng không được phép có các liên kết khác.

  #9.. Khi đăng lên diễn đàn của chúng tôi, bạn phải đảm bảo:
  • Tiêu đề của luồng phải mô tả nội dung cần đăng
  • Kiểm tra bạn đang tạo luồng mới hoặc đăng trong mục phù hợp của diễn đàn
  • Tìm kiếm trước khi đăng để đảm bảo rằng nội dung bạn chia sẻ không tồn tại trước đó. Nếu nó tồn tại, bạn nên đăng ở cuối của luồng đó như là "mirror" với điều kiện rằng tác giả của bài gốc không yêu cầu "No mirrors"
  #10.. Ngôn ngữ mặc định của bất kỳ nội dung có thể tải về được đăng là tiếng Anh - nếu là ngôn ngữ khác thì phải bắt đầu rõ ràng trong tiêu đề và/hoặc trong mô tả của bài viết.

  #11.. Các yêu cầu Likes bị cấm - đóng góp cho diễn đàn sẽ giúp bạn kiếm Likes nhanh và dễ dàng

  #12.. Không đăng các yêu cầu bên ngoài các mục dành riêng cho các yêu cầu.

  #13.. Không yêu cầu trợ giúp, đầu tiên phải kiểm tra xem câu hỏi định hỏi đã được hỏi trước đó hay chưa và bảo đảm bạn sử dụng mục trợ giúp phù hợp với yêu cầu của bạn.

  #14.. Dữ cho diễn đàn sạch sẽ, không có các bài viết không cần thiết, lưu chit-chat vào mục trò chuyện chung, không đăng bài "Cảm ơn"; thay vì như vậy hãy nhấn nút Like để thể hiện sự đánh giá cao của bạn - nếu bạn thật sự muốn nói lời cảm ơn, hãy gửi tin nhắn cá nhân tới thành viên hoặc đăng trên tường hồ sơ của họ.

  #15.. Các cuộc tấn công chống lại các thành viên và nhân viên của diễn đàn sẽ không được dung thứ.

  #16.. Đừng cố gắng hoặc lạm dụng hệ thống Likes được sử dụng để bảo vệ các liên kết ngoài, điều này bao gồm (nhưng không giới hạn):
  1. Tạo nhiều tài khoản để thích các bài viết của chính bạn để lợi dụng hệ thống
  2. Liên hệ trực tiếp tới các thành viên và xin họ các liên kết ẩn
  Chúng tôi có hệ thống tại chỗ để phát hiện này và chúng tôi có thể hạn chế hoặc cấm tài khoản của bạn.

  Bằng cách đăng nhập hoặc sử dụng Board4All để truy cập bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn, bạn đang đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc này. Bạn hiểu điều rằng, theo ý kiến của người quản trị quản trị, tài khoản của bạn và bất cứ tài liệu nào đã được đăng có thể bị gỡ bỏ mà không báo trước trong trường hợp vi phạm các quy tắc ở trên.

  Nếu có nghi nghờ điều gì khi tương tác với diễn đàn thì đừng thực hiện, hãy hỏi nhân viên của diễn đàn trước !
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2017
  Vietcode, Gary, Sir.Dev.A.Lot and 2 others like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page